วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2555

SEO กับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์

ปัจจุบัน ได้มีพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เพิ่มมากขึ้นเป็นจำนวนมาก เนื่องด้วยภาวะเศรษฐกิจ จำเป็นต้องหารายได้เสริมเพิ่มเติม

สินค้าที่ขายๆ กันก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนัก เป็นพวกอาหารเสริม เครื่องสำอาง และก็มีเทคนิคในการขายสินค้าแตกต่างกันไป บางคนใช้ SEO ในการทำตลาด บางคนใช้ Facebook มีบ้างที่ใช้ Instagram ในการทำตลาด ซึ่งถ้าสามารถทำได้ครบทุกช่องทางการตลาด ก็จะมีโอกาสในการขายเพิ่มมากขึ้น แต่ก็ยังมาติดปัญหาที่มีการขายตัดราคาของร้านค้าคู่แข่ง

การใช้ SEO สำหรับพ่อค้าแม่ค้าหน้าใหม่อาจจะเป็นเรื่องที่ยากเพราะมีต้นทุนที่สูง ร้านค้าที่เปิดมานานแล้วมักจะได้เปรียบมากกว่า

พยายามหาช่องทางการตลาดที่เหมาะสมกับธุรกิจและประหยัดต้นทุน จึุงจะสามารถแข่งขันได้ในตลาดออนไลน์

ปรึกษาการทำ SEO โทร. 02-642-0450