วันพุธที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2555

SEO กับ Hosting ที่ใช้และ IP

SEO กับ Hosting และ IP ก็มีความสำคัญ

เว็บที่จะต้องการทำอันดับควรจะเช่า Web Hosting กับผู้บริการที่ได้มาตรฐานและมีจำนวนเว็บไซต์ในเครื่อง Server เป็นจำนวนไม่มากนัก เพราะจะทำให้เครื่องทำงานหนักและทำให้เว็บเราช้า

การทำ SEO ไม่ได้ทำให้เว็บช้า อันนี้เป็นความเข้าใจผิดอย่างมากหรือเป็นการไม่รับผิดชอบของ Web Hosting หรือเว็บร้านค้าออนไลน์บางราย อ้างว่าเว็บลูกค้าช้าเพราะการทำ SEO

ส่วนเรื่อง IP เราควรจะรู้ด้วยว่าเว็บไซต์เรา IP อะไร เช่น 121.43.20.45 เราจะเรียกเป็น Class AAA.BBB.CCC.DDD ถ้าได้ Link ที่แตกต่างกันที่ Class A , B , C จะช่วยให้อันดับดีขึ้น แต่ถ้าได้ Link จาก IP ที่เหมือนกันไม่ได้ช่วยให้อันดับดีขึ้นแต่อย่างใด

ปรึกษาการทำ SEO ได้ที่ contact@netdesignrank.com