วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2555

SEO ทำไมไม่มีหลักสูตรการสอนในมหาวิทยาลัย

SEO ไม่ได้ถูกบรรจุในหลักสูตรด้านคอมพิวเตอร์หรือด้านการตลาด เพราะ SEO ไม่ได้เป็นหลักสูตรตายตัว

แนวทางการทำ SEO นี้เกิดจากนัก SEO ได้วิเคราะห์ว่าการทำแบบใดที่ Google ให้อันดับเว็บดีขึ้น ซึ่งการทำของนัก SEO เป็นการเข้าไปแทรกแซงอัลกอริทึ่มที่ Google ได้คิดค้นขึ้นมาเพื่อจัดอันดับเว็บไซต์ ซึ่งเหตุนี้ทำให้ Google ไม่ได้ชอบนักทำ SEO เท่าไรนัก

Google ก็จะมีการอัพเดทอัลกอริทึ่มของตัวเองตลอดเวลาเพื่อไม่ให้นัก SEO จับทางได้ว่า ตอนนี้ใช้แนวทางใดในการจัดอันดับ

บางทีสิ่งที่ทำแล้วอันดับดีในวันนี้ ไม่สามารถนำไปใช้ในอีก 6 เดือนข้างหน้าได้ นักทำ SEO ที่ดีต้องคอยเรียนรู้ ทดสอบ ทดลองทำอย่างสม่ำเสมอ หากคุณหยุดที่จะเรียนรู้ก็จะทำให้คุณไม่สามารถตาม Google ได้ทัน

ปรึกษา SEO ได้ฟรี โทร. 02-642-0450