วันจันทร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2553

หัวข้อที่พูดๆ ไป มีดังนี้
เนื้อหาการสัมมนา
• Twitter คืออะไร
• ศัพท์, เทคนิค, สัญลักษณ์ การใช้ Twitter
• การสร้างเครือข่ายบน Twitter (การสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก)
• Twitter กับการสร้างความสัมพันธ์ลูกค้า
• กรณีศึกษาและวิเคราะห์กลยุทธ์ธุรกิจเชิงปฏิบัติการบน Twitter
• การเชื่อมโยง Twitter กับ Web Social Network ต่างๆ ในการทำงานเชิงธุรกิจ
• หลักเกณฑ์การ Tweet ข้อความให้ประสบความสำเร็จ
• กรณีศึกษาธุรกิจที่ประสบความสำเร็จผ่าน Twitter
ก่อนเวลา เริ่มงานเล็กน้อย
(คลิ๊กที่รูป เพื่อดู รูปใหญ่)
พิธีกร มากล่าวเปิดงาน พร้อมกับ แนะนำ วิทยากรทั้ง 2 ให้ผู้เข้าร่วมฟัง สัมมนา รู้จัก
(คลิ๊กที่รูป เพื่อดู รูปใหญ่)
บรรดา ผู้เข้าร่วมฟังสัมมนา น่ารักมาก กระดาษ ปากกาพร้อม
จดไป ก็อมยิ้ม กับมุข ที่วิทยากร ยิงออกมา
(คลิ๊กที่รูป เพื่อดู รูปใหญ่)
วิทยากร ตอบคำถามผู้เข้าร่วมสัมมนา
(คลิ๊กที่รูป เพื่อดู รูปใหญ่)
แอบถ่ายจากด้านหลัง ^^
(คลิ๊กที่รูป เพื่อดู รูปใหญ่)
วิทยากร เล่าเกี่ยวกับประสบการณ์ ที่เกิดขึ้นจริงใน Twitter เพื่อ ใช้เป็นแนวคิด และ ไอเดีย ใหม่ๆ
(คลิ๊กที่รูป เพื่อดู รูปใหญ่)
ขอขอบคุณ ผู้เข้าร่วม สัมมนาทุกท่าน ที่ให้ ความร่วมมือเป็นอย่างดี หวังว่า คราวหน้า คงได้มีโอกาส ร่วมสัมมนา อีก
วิทยากรทั้ง 2
ศุภฤกษ์ ลือรุ่งโรจน์วุฒิ (พี่ตี๋)
Online Marketing Specialist
เชษฐชัย งามภัทรวรกุล
Social Media Marketer
จาก NetDesignRank : http://www.netdesignrank.com