วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

SEO กับ Pagerank


Google ได้ทำการให้คะแนนเว็บไซต์ต่างๆ ที่เรียกว่า Pagerank คะแนนเกิดขึ้นได้จากการมี Backlink เข้ามาหาที่เว็บไซต์ ซึ่งเป็นการถ่ายเทคะแนนจากเว็บไซต์นึงไปยังอีกเว็บไซต์นึง โดยผ่าน link

ปัจจุบัน Google ได้ลดความสำคัญของคะแนน Pagerank ลง ซึ่งจะเห็นได้ว่าในบาง keyword เว็บที่อยู่ในอันดับต้นๆ มีคะแนน Pagerank น้อยกว่า

แต่ถ้าเราได้ Backlink จากเว็บที่มีคะแนน Pagerank สูงๆ ยังสามารถช่วยให้อันดับของเว็บเรามีอันดับที่ดีขึ้นได้

ปัจจุบัน Google ได้ให้ความสำคัญกับ DA และ PA มากขึ้น หากคุณกำลังทำ SEO ควรจะมองเรื่อง DA และ PA เพิ่มมากขึ้น

ตอนนี้หลายๆ เว็บไซต์เริ่มตื่นตัวต่อการทำ SEO ถ้าคุณเริ่มก่อนคุณก็สามารถได้อันดับที่ดีก่อน เริ่มทำ SEO ตั้งแต่วันนี้ เพื่อเพิ่มยอดขายและรายได้ของคุณ

SEO by NetdesignRank Co., Ltd.