วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

SEO แบ่งเป็น 2 ส่วนอะไรบ้าง

การทำ SEO แบ่งออกเป็น 2 ส่วนที่สำคัญดังนี้
1. Onpage Factor 20%
    - Domain Name
    - URL
    - Title
    - Description
    - Keyword
    - Keyword Density
    - Internal Link
    - External Link
2. Offpage Factor 80%
จะเป็นการหา backlink เข้ามาสู่เว็บไซต์จากหลายๆ วิธี

และอีกส่วนที่สำคัญขึ้นมามากในตอนนี้คือคะแนน Domain Authority และ Page Authority ซึ่งจะช่วยให้การทำ SEO ติดอันดับขึ้นมาได้เร็วขึ้น

สนใจทำ SEO ติดต่อได้ที่ www.netdesignrank.co.th